Tikilluarit Nukissiorfiit atuisut sullissivianut

Isertaatit atorlugit iseqqaarit "Uanga quppernera" takusinnaassagukku, tassani atuinitit malinnaaffigisinnaalissavatit, akiligassatit kiisalu atuisunngornermi nutaamik isumaqatigiissusiorsinnaallutit.